Wykaz przedmiotów opcyjnych

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
REALIZOWANYCH W INSTYTUCIE KULTUROZNAWSTWA UWr
w roku akad. 2018/2019

 

UWAGA!!!Dany przedmiot opcyjny realizować można tylko w trakcie jednego roku akademickiego (dwa semestry). Ponowne zapisanie się na zaliczone w poprzednich latach  zajęcia opcyjne o tym samym tytule spowoduje, że nie zostaną one zaliczone.

*Zajęcia A. Bogdanowicz prowadzone będą tylko w semestrze zimowym.
W semestrze letnim zajęcia w tej grupie prowadzić będzie dr Junke.