Wykaz przedmiotów opcyjnych

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
REALIZOWANYCH W INSTYTUCIE KULTUROZNAWSTWA UWr
w roku akad. 2017/2018

 

Studia lic. stacjonarne

1.

Prof. M. Kocur

 The sources of theatre

– przedmiot prowadzony w jęz. angielskim

2.

dr J. Małczyński (wraz z członkami Laboratorium Humanistyki)

 Laboratorium antropocenu

3.

mgr A. Iwanicka

 Lokalność w teorii i praktyce

4.

mgr J. Sieracka i mgr A. Bujalska

 Pomiędzy religią a magią – kultura romska/cygańska

5.

Mgr M. Szewerniak 

 Gry wideo we współczesnej kulturze

6.

Mgr K. Jewtuch 

 Popkultura i pornografia. Ciało, seks, fizjologia oraz ich współczesne obrazowanie

UWAGA!!!Dany przedmiot opcyjny realizować można tylko w trakcie jednego roku akademickiego (dwa semestry). Ponowne zapisanie się na zaliczone w poprzednich latach  zajęcia opcyjne o tym samym tytule spowoduje, że nie zostaną one zaliczone.