Specjalności

STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE 2017/2018

2 LIC

 

3 LIC

 

STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE 2017/2018

 

STUDIA LICENCJACKIE NIESTACJONARNE 2017/2018

 

STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE 2017/2018

 

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW:

PERFORMANS – SZTUKA ROZWOJU

 

KULTURA I MEDIA

 

KULTURA FILMOWA

 

KRYTYKA ARTYSTYCZNA

 

KULTURA FILMOWA – nowy program

 

RYNEK KULTURY – GLOBALIZACJA, REGIONALNOŚĆ, LOKALNOŚĆ

 

PERFORMATYKA KULTURY

 

STUDIA MIEJSKIE