Sylabusy przedmiotów

ROK I – STUDIA LICENCJACKIE

 

ROK II – STUDIA LICENCJACKIE

 

ROK III – STUDIA LICENCJACKIE

 

ROK I – STUDIA MAGISTERSKIE

Idee współczesnej humanistyki

 

ROK II – STUDIA MAGISTERSKIE

 

SEMINARIA MAGISTERSKIE

Seminarium magisterskie prof. A. Nierackiej

 

PRZEDMIOTY OPCYJNE

Studia lic. stacjonarne

1.

Prof. M. Kocur

– przedmiot prowadzony w jęz. angielskim

2.

dr J. Małczyński (wraz z członkami Laboratorium Humanistyki)

3.

mgr A. Iwanicka

4.

mgr J. Sieracka i mgr A. Bujalska

5.

Mgr M. Szewerniak 

6.

Mgr K. Jewtuch