Ogłoszenia

Do 16.07 trwa rekrutacja uzupełniająca studentów i studentek 1 i 2 roku lic. oraz 1 roku mgr. zainteresowanych udziałem w wizytach studyjnych w ramach programu POWER (14-17 października Warszawa, 4-7 listopada Kraków, 25-28 listopada Katowice). Studenci i studentki proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 1) deklarację uczestnictwa w projekcie; 2) oświadczenie uczestnika projektu; 3) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli student(ka) nie pracuje, w deklaracji uczestnictwa wskazuje: Osoba bierna zawodowo/ucząca się. Dokumenty należy składać w skrzynce podawczej na portierni Instytutu Kulturoznawstwa (ul. Szewska 50/51) w teczce/kopercie/koszulce z dopiskiem "Power - wizyty studyjne). Dokumenty można także przesłać pocztą na adres: Instytut Kulturoznawstwa, ul. Szewska 50/51, 50-139 Wrocław. W tym przypadku po wysłaniu dokumentów pocztą należy poinformować o tym e-mailem koordynatora programu dr. Jacka Małczyńskiego do dn. 16.07.2021 r. Udział w programie jest bezpłatny i obejmuje koszty noclegu, dojazdu oraz diety.


W dn. 12-16 lipca sekretariat Instytutu Kulturoznawstwa będzie nieczynny z powodu urlopu.


Do 04.07 w systemie USOS wypełniać można ankiety ewaluacyjne oceniające zajęcia dydaktyczne w sem. letnim 2020/2021.


Do 02.07 trwa rekrutacja uzupełniająca studentów i studentek 1 i 2 roku lic. oraz 1 roku mgr. zainteresowanych udziałem w wizytach studyjnych w ramach programu POWER (14-17 października Warszawa, 4-7 listopada Kraków, 25-28 listopada Katowice). Studenci i studentki proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 1) deklarację uczestnictwa w projekcie; 3) oświadczenie uczestnika projektu; 3) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli student(ka) nie pracuje, w deklaracji uczestnictwa wskazuje: Osoba bierna zawodowo/ucząca się. Dokumenty należy składać w skrzynce podawczej na portierni Instytutu Kulturoznawstwa (ul. Szewska 50/51) w teczce/kopercie/koszulce z dopiskiem "Power - wizyty studyjne). Dokumenty można także przesłać pocztą na adres: Instytut Kulturoznawstwa, ul. Szewska 50/51, 50-139 Wrocław. W tym przypadku po wysłaniu dokumentów pocztą należy poinformować o tym e-mailem koordynatora programu dr. Jacka Małczyńskiego do dn. 02.07.2021 r. Udział w programie jest bezpłatny i obejmuje koszty noclegu, dojazdu oraz diety.


Do 20.06 trwa rekrutacja studentów zainteresowanych udziałem w bezpłatnej szkole letniej "In Between? - Neighbours Meet in the Borderlands" organizowanej przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność IESPS. W ramach programu uczestnicy uczą się przeprowadzać badania metodą oral history oraz prezentować wyniki swojej pracy za pomocą najnowszych technologii.


W dniach 3-4 czerwca 2021 roku Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii będzie nieczynna.


Studenci i studentki 2 roku lic. oraz 1 roku mgr. zainteresowani udziałem w wizytach studyjnych w ramach programu POWER (14-17 października Warszawa, 4-7 listopada Kraków, 25-28 listopada Katowice) proszeni są o złożenie do dn. 10.06.2021 r. następujących dokumentów: 1) deklarację uczestnictwa w projekcie; 3) oświadczenie uczestnika projektu; 3) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli student(ka) nie pracuje, w deklaracji uczestnictwa wskazuje: Osoba bierna zawodowo/ucząca się. Dokumenty należy składać w skrzynce podawczej na portierni Instytutu Kulturoznawstwa (ul. Szewska 50/51) w teczce/kopercie/koszulce z dopiskiem "Power - wizyty studyjne). Dokumenty można także przesłać pocztą na adres: Instytut Kulturoznawstwa, ul. Szewska 50/51, 50-139 Wrocław. W tym przypadku po wysłaniu dokumentów pocztą należy poinformować o tym e-mailem koordynatora programu dr. Jacka Małczyńskiego do dn. 10.06.2021 r. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w programie zostanie ogłoszona do dn. 15.06. Udział w programie jest bezpłatny i obejmuje koszty noclegu, dojazdu oraz diety.


W poniedziałek (31.05) o godz. 14.30 na platformie Teams odbędzie się spotkanie organizacyjne na temat wizyt studyjnych w instytucjach muzealnych planowanych w semestrze zimowym w ramach programu POWER. W semestrze zimowym planowane są trzy wyjazdy: 14-17 października (Warszawa), 4-7 listopada (Kraków), 25-28 listopada (Katowice). Podczas wyjazdów studenci i studentki uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez kuratorów i edukatorów z różnych muzeów (np. MOCAK, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Muzeum Śląskie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie etc.). Udział w warsztatach jest bezpłatny, w ramach programu opłacone są koszty podróży, noclegu oraz wypłacane diety. W semestrze zimowym planujemy wizyty dla studentów aktualnego 2 roku lic. i 1 roku mgr.


Do dn. 25.05 trwa dodatkowa rekrutacja studentów i studentek II i III roku lic. oraz I i II roku mgr. zainteresowanych udziałem w warsztatach „Kultura i ekologia dźwięku” w ramach programu POWER. Podczas warsztatów (30h) studenci poznają możliwości wykorzystania dźwięku w rozwijaniu aktywności kulturalnej, a także nauczą się pracować z narzędziami nagrywania i cyfrowej obróbki dźwięku.


Do dn. 17.05 trwa dodatkowa rekrutacja studentów i studentek II i III roku lic. zainteresowanych udziałem w warsztatach „Kultura i ekologia dźwięku” w ramach programu POWER. Podczas warsztatów (30h) studenci poznają możliwości wykorzystania dźwięku w rozwijaniu aktywności kulturalnej, a także nauczą się pracować z narzędziami nagrywania i cyfrowej obróbki dźwięku.


Do dn. 10.05 trwa rekrutacja studentów i studentek III roku lic. zainteresowanych udziałem w warsztatach „Kultura i ekologia dźwięku” w ramach programu POWER. Podczas warsztatów (30h) studenci poznają możliwości wykorzystania dźwięku w rozwijaniu aktywności kulturalnej, a także nauczą się pracować z narzędziami nagrywania i cyfrowej obróbki dźwięku.


W związku ze wzrostem zagrożenia epidemiologicznego do 25 kwietnia b.r. Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii będzie nieczynna.


Uniwersytet Wrocławski zbiera deklaracje studentów i studentek zainteresowanych szczepieniami przeciw COVID-19. Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/ilu-studentow-chetnych-na-szczepienia-zbieramy-deklaracje/?fbclid=IwAR2R6_Etov-oDkbDuV4mVQOIbpJmSOpVSIVB-7rjdfkPYacPkUDp2ct6exY


Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego, działająca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu prowadzi bezpłatne konsultacje psychologiczne. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.pkip.psychologia.uni.wroc.pl/


Zgodnie z Komunikatem 38/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie dodatkowych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w Uniwersytecie Wrocławskim Biblioteka będzie nieczynna w dniach 1 - 9 kwietnia 2021 r. W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy: bibl.kult.muz@uwr.edu.pl


W związku ze wzrostem zagrożenia epidemiologicznego w kraju, zgodnie z komunikatem Rektora UWr nr 37/2021 czytelnia Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii od dnia 22 marca br. będzie nieczynna do odwołania. Zasady zamawiania i wypożyczania książek nie zmieniają się.


Pierwsze zajęcia proseminaryjne z Metodologii badań kultury na II roku lic. odbędą się w dn. 05.03.2021 r.


W środę (17.02) Biblioteka będzie czynna wyjątkowo do godz. 15:00, w czwartek (18.02) w godz. 10:00-13:00.


W dziale STUDIA - HARMONOGRAMY opublikowany został plan zajęć na semestr letni 2020/2021. W harmonogramach mogą zostać wprowadzone jeszcze zmiany. Przed rozpoczęciem semestru prosimy o sprawdzenie aktualnej wersji planu. Zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się w środę, 24.02.


Centrum Sztuki WRO oferuje program spotkań, warsztatów i wykładów dla wolontariuszy Biennale WRO 2021. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://wrocenter.pl/pl/przewody-sztuki/


Do 19.02 w systemie USOS wypełniać można ankiety ewaluacyjne oceniające zajęcia dydaktyczne w sem. zimowym 2020/2021.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty wolontariatu w ramach projektu Miejsca Pamięci i Zapominania. [czytaj dalej]