Ogłoszenia

Informacje organizacyjne dla II roku lic. zostaną przekazane studentom na zajęciach z Teorii kultury w dn. 05.10.


Spotkanie organizacyjne dla studentów przyjętych na I rok studiów magisterskich z Dyrekcją Instytutu odbędzie się w piątek (2-go października) w godz. 14.15-15.00 w sali 201 (ul. Kuźnicza 49/55).


Spotkanie organizacyjne dla studentów przyjętych na I rok studiów lic. z opiekunem roku dr P.J. Fereńskim odbędzie się w piątek (2-go października) w dwóch grupach w godz. 14.15-14.55 oraz 15.05-15.45 w sali 208 (ul. Szewska 36).


W dziale STUDIA - PRZEDMIOTY DO WYBORU - SEMINARIA MAGISTERSKIE opublikowano aktualną listę seminariów dla studentów I roku studiów magisterskich.


W dziale STUDIA - PRZEDMIOTY DO WYBORU - SEMINARIA LICENCJACKIE opublikowano ofertę seminariów licencjackich dla III roku. Do wyboru są dwa seminaria licencjackie prowadzone przez dr hab. M. Barbaruk i dr hab. J. Schindlera. Istnieje również możliwość przygotowania pracy pod opieką innych promotorów (w miarę wolnych miejsc). Terminy spotkań z promotorami zostaną ustalone indywidualnie.


Studentów specjalności kultura filmowa z II roku studiów stacjonarnych (którzy od października będą studentami roku III) zapraszamy do rekrutacji na staże w ramach programu ZPU 2. Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych z listem motywacyjnym do poniedziałku (21 września) na portierni Instytutu (dla dr. Dawida Junkego) lub nadsyłanie pocztą na adres instytutu z dopiskiem "dr Dawid Junke - ZPU 2". Dodatkowo prosimy o przesłanie skanu formularza na adres: dawid.junke@uwr.edu.pl. Regulamin staży, oferta instytucji goszczącej i wzory dokumentów znajdują się w zakładce Studia → POWER → Staże.


W sekcji STUDIA - HARMONOGRAMY opublikowane zostały plany zajęć w semestrze zimowym 2020/2021. W harmonogramach mogą zostać wprowadzone jeszcze zmiany.


W sekcji STUDIA - PRZEDMIOTY DO WYBORU - ZAJĘCIA OPCYJNE opublikowane zostały opisy zajęć dla studentów I, II i III roku studiów licencjackich oferowane w roku 2020/2021.


W sekcji STUDIA - PRZEDMIOTY DO WYBORU - KONWERSATORIA SPECJALIZACYJNE opublikowane zostały opisy zajęć dla studentów II i III roku studiów licencjackich.


Poznaliśmy wytyczne JM Rektora UWr. dotyczące organizacji pracy w nadchodzącym roku akademickim (Zarządzenie Nr 116/2020). W związku z tym Dyrekcja Instytutu w porozumieniu z władzami Wydziału opracuje szczegółowe zasady funkcjonowania Instytutu i do 15 września poinformuje o formie realizowania zajęć. Zarządzenie pozwoli nam na zorganizowanie wielu zajęć w trybie stacjonarnym. Szczegóły podamy wkrótce. Z Zarządzeniem Rektora można zapoznać się na stronie: https://uni.wroc.pl/zasady-dzialania-uniwersytetu-wroclawskiego-w-nowym-roku-akademickim-w-zwiazku-z-covid-19/?fbclid=IwAR07qeKF_cUQ7IR8g5fU1S87Idp_08Xi2Y0wuwS-kVenAydpaNNFRi0eE6M


Egzaminu z Teorii kultury we wrześniu odbędzie się w dn. 08.09 (wtorek) - godz. 9.00 (test) oraz 09.09 (środa) - godz. 9.00 (esej) na platformie Teams w grupie Teoria kultury.


Egzamin poprawkowy z Historii myśli o kulturze odbędzie się 11.09.br.


01.09.2020

Od dnia 01.09 zmieniają się władze Instytutu Kulturoznawstwa. Funkcję Dyrektorki Instytutu pełnić będzie dr hab. Dorota Koczanowicz, a funkcję Zastępczyni ds. Dydaktycznych dr hab. Magdalena Barbaruk.


Sprawdź zasady działania Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii we wrześniu


O książce Doroty Koczanowicz rozmawiać będą, oprócz autorki, Tomasz Kitliński i Paweł Leszkowicz. Spotkanie poprowadzi Karolina Jaklewicz.

Wydarzeniem specjalnym będzie pokaz filmu Anny Królikiewicz „Stół”.

Termin: 11 grudnia 2018, godz. 18.00

Miejsce: Studio BWA, ul. Ruska 46a/301