POWER - Kultura i ekologia dźwięku (2/3 rok lic., 1/2 rok mgr)

Do dn. 25.05 trwa uzupełniająca rekrutacja studentów i studentek II i III roku lic. oraz I i II roku mgr zainteresowanych udziałem w warsztatach „Kultura i ekologia dźwięku” w ramach programu POWER.

Podczas warsztatów (30h) studenci poznają możliwości wykorzystania dźwięku w działalności kulturalnej, a także nauczą się pracować z narzędziami nagrywania i cyfrowej obróbki dźwięku. Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, w soboty (29.05, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07) w godz. 10.00-12.15 oraz 13.30-15.45. Zajęcia poprowadzą dr Robert Losiak oraz mgr Kamila Staśko-Mazur z Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny do dn. 21.05 złożyć na portierni Instytutu Kulturoznawstwa (Szewska 50/51) następujące dokumenty:

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
deklarację uczestnictwa w projekcie;
oświadczenie uczestnika projektu.

Dokumenty należy złożyć w teczce lub foliowej koszulce z adnotacją "POWER - Kultura i ekologia dźwięku".

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wysłania dokumentów pocztą na adres:

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Kulturoznawstwa

ul. Szewska 50/51

50-139 Wrocław

W tym przypadku proszę przesłać skan dokumentów na adres dr J. Małczyńskiego, koordynatora programu, do dn. 25.05.

Lista osób zakwalifikowanych (na podstawie średniej z całego okresu studiów) zostanie ogłoszona do 24.05.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie:http://kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/Instytut-Kulturoznawstwa/Studia/POWER/Kultura-i-ekologia-dzwieku