Kultura i ekologia dźwięku

Serdecznie zapraszamy studentów III roku lic. do udziału w szkoleniu: „Kultura i ekologia dźwięku” w ramach programu POWER.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania dźwięku w rozwijaniu aktywności kulturalnej dzieci i dorosłych oraz wrażliwości na audialny wymiar środowiska życia oraz rozwinięcie umiejętności pracy z nowoczesnymi narzędziami nagrywania dźwięków i ich cyfrowej obróbki.

Szkolenie będzie trwało 30 godzin lekcyjnych i będzie realizowane między 16.10.2019 a 9.12.2019 roku. Zajęcia będą prowadzone przez dr Roberta Losiaka i mgr Kamilę Staśko-Mazur.  Liczba miejsc jest ograniczona (10 osób) . W przypadku większej liczby chętnych kryterium decydującym o przyjęciu na szkolenie będzie średnia ocen z IV semestru studiów.

Rekrutacja na zajęcia odbędzie się w dniu 7.10. 2019 r. o g. 17.15 w s. 29. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o niezawodne zgłoszenie się na spotkanie rekrutacyjne. Dodatkowe informacje o szkoleniu zostaną podane na spotkaniu rekrutacyjnym.

 Program zajęć obejmuje:

- Wprowadzenie teoretyczne: ekologia dźwiękowa, badania nad pejzażem dźwiękowym - zajęcia stacjonarne

- Ćwiczenia „czyszczenia uszu” - zajęcia stacjonarne

- Ćwiczenia „czyszczenia uszu” w terenie – spacer dźwiękowy

- Praca w terenie: opis środowiska dźwiękowego wybranych miejsc w przestrzeni Wrocławia

- Praca w terenie: wykonywanie nagrań dźwiękowych 

- Zajęcia stacjonarne podsumowujące:

a. odsłuch i analiza nagrań dźwiękowych

b. prezentacja własnych opisów miejsc

c. prezentacja projektów spacerów dźwiękowych lub ćwiczeń audytywnych (zadanie domowe do samodzielnego przygotowania) 

- Zajęcia stacjonarne:

Wprowadzenie do programów/edytorów dźwięku  typu DAW

- edycja ścieżki dźwiękowej w Cubase

- analiza nagranych ścieżek dźwiękowych, korekta, wprowadzanie efektów

- poznanie możliwości projektowania wielokanałowego i stosowania instrumentów wirtualnych