Kultura i ekologia dźwięku

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania dźwięku w rozwijaniu aktywności kulturalnej dzieci i dorosłych oraz wrażliwości na audialny wymiar środowiska życia oraz rozwinięcie umiejętności pracy z nowoczesnymi narzędziami nagrywania dźwięków i ich cyfrowej obróbki.

Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, w soboty (29.05, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07) w godz. 10.00-12.15 oraz 13.30-15.45. Zajęcia poprowadzą dr Robert Losiak oraz mgr Kamila Staśko-Mazur z Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego. 

Liczba miejsc jest ograniczona (10 osób) . W przypadku większej liczby chętnych kryterium decydującym o przyjęciu na szkolenie będzie średnia ocen.

 Program zajęć obejmuje:

- Wprowadzenie teoretyczne: ekologia dźwiękowa, badania nad pejzażem dźwiękowym - zajęcia stacjonarne

- Ćwiczenia „czyszczenia uszu” - zajęcia stacjonarne

- Ćwiczenia „czyszczenia uszu” w terenie – spacer dźwiękowy

- Praca w terenie: opis środowiska dźwiękowego wybranych miejsc w przestrzeni Wrocławia

- Praca w terenie: wykonywanie nagrań dźwiękowych 

- Zajęcia stacjonarne podsumowujące:

a. odsłuch i analiza nagrań dźwiękowych

b. prezentacja własnych opisów miejsc

c. prezentacja projektów spacerów dźwiękowych lub ćwiczeń audytywnych (zadanie domowe do samodzielnego przygotowania) 

- Zajęcia stacjonarne:

Wprowadzenie do programów/edytorów dźwięku  typu DAW

- edycja ścieżki dźwiękowej w Cubase

- analiza nagranych ścieżek dźwiękowych, korekta, wprowadzanie efektów

- poznanie możliwości projektowania wielokanałowego i stosowania instrumentów wirtualnych