Akademia Miejska

BRB-Akademia-Miejska-2019-baner-IK

Akademia Miejska to cykl spotkań dla licealistów i studentów organizowany przez Strefę Kultury Wrocław we współpracy z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miasto to niezwykle skomplikowany i żywy organizm. W trzecim semestrze Akademii Miejskiej przyjrzymy się kluczowym procesom, które wpływają na kształt przestrzeni miejskiej oraz na warunki życia mieszkańców. Naszym celem będzie wspólne zrozumienie przemian, jakim podlega w ostatnich dekadach Wrocław. Spotkania będą składać się z dwóch części: z wykładów prowadzonych przez kulturoznawców i socjologów oraz dyskusji z praktykami zajmującymi się omawianymi tematami. Porozmawiamy m.in. o ucieczce z przedmieścia i nowym mieszczaństwie, demokracji miejskiej, przestrzeniach wstydliwych, a także znaczeniu literatury dla kreowania tożsamości miasta. Nie zabraknie również materiałów audiowizualnych i czasu na dyskusje.

07.03 | Jak dbać o miejskie marginesy? | wykład: dr Albert Miściorak, dyskusja: Mateusz Kokoszkiewicz

04.04 | Jak i po co wracać spod miasta do miasta? | wykład: dr hab. Katarzyna Kajdanek, dyskusja: Michał Duda

23.05 | Jak teksty tworzą miasto? | wykład: dr Magdalena Barbaruk, dyskusja: Grzegorz Czekański

Organizator cyklu: Strefa Kultury Wrocław

Partner cyklu: Studia miejskie UWr | specjalność w Instytucie Kulturoznawstwa UWr

Twórcy cyklu: dr Piotr Jakub Fereński, dr hab. Rafał Nahirny, Joanna Panciuchin