Nowa książka w serii Eastern European Studies in Musicology

Wydawnictwo Peter Lang opublikowało 10. tom z serii Eastern European Studies in Musicology - książkę Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945 pod redakcją prof. Renaty Tańczuk (z Instytutu Kulturoznawstwa UWr) oraz dra Sławomira Wieczorka (Instytut Muzykologii UWr). Spis treści oraz abstrakty dostępne są na stronie wydawcy pracy - www.peterlang.com

W tomie znajduje się 13 artykułów autorów z polskich i zagranicznych uniwersytetów. Korzystając z metodologii i kategorii badawczych wypracowanych w obrębie sound studies i soundscape studies, autorzy Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945 eksplorują (po)wojenne pejzaże dźwiękowe wybranych europejskich miast oraz analizują ich obrazy w tekstach autobiograficznych i sztuce. Poszczególne artykuły pozwalają „usłyszeć” Amsterdam, Dortmund, Lwów, Warszawę i Wrocław przez pryzmat doświadczenia traumatyzujących dźwięków przemocy, zagrożenia i śmierci oraz recepcji pełnego napięć miejskiego pejzażu dźwiękowego 1945 roku; ukazują rolę dźwięków w procesie tworzenia tożsamości mieszkańców miast, adaptacji do nowych warunków życia; zwracają uwagę na ideologiczne aspekty tworzenia miejskiej przestrzeni dźwiękowej.