Wizyta prof. Karola Bergera

plakat

Prof. Karol Berger (Standford University) będzie gościem Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

26.06 (wtorek, g. 14.00) wygłosi wykład zatytułowany: Nietzsche contra Wagner – Wagner contra Nietzsche

27.06 (środa, g. 15.00) poprowadzi seminarium naukowe (zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt: slawomir.wieczorek@uwr.edu.pl)

 

Abstrakt wykładu:

"W wykładzie chciałbym zaproponować analizę i interpretację krytyki dokonań artystycznych Ryszarda Wagnera, jaką przeprowadził Fryderyk Nietzsche w swojej książce Sprawa Wagnera i w innych pismach. Chciałbym też zastanowić się nad tym, jak Wagner mógłby odpowiedzieć na zarzuty filozofa. Wykład adresowany będzie dla szerokiej wykształconej publiczności, a nie tylko dla specjalistów muzykologów".

Miejsce: Instytut Muzykologii UWr, ul. Szewska 36, sala 208.

Karol Berger był mieszkańcem Warszawy do 1968 roku, w którym przerwał studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim i wyemigrował do USA. W 1975 roku ukończył muzykologiczne studia doktorskie na Uniwersytecie Yale i został asystentem na Uniwersytecie Bostońskim. Od 1982 roku jest profesorem muzykologii Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Jest autorem następujących książek: Musica Ficta (Cambridge University Press, 1987), A Theory of Art (Oxford University Press, 2000, polskie wydanie jako Potęga smaku, Gdańsk 2008), Bach’s Cycle, Mozart’s Arrow (University of California Press, 2007) oraz Beyond Reason: Wagner contra Nietzsche (University of California Press, 2016).

Biografia i publikacje prof. Karola Bergera

Wizyta jest finansowana ze środków Gminy Wrocław w ramach programu Visiting Professors, fundusz Scientiae Wratislavienses.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Autorką plakatu jest Aleksandra Kuźmińska