Zakład Antropologii Muzycznej

Zakład Antropologii Muzycznej

kierownik: prof. dr hab. Bożena Muszkalska

pracownicy etatowi: prof. dr hab. Bożena Muszkalska, dr Wioleta Muras, dr Robert Losiak, dr Sławomir Wieczorek

doktoranci:

mgr Jakub Kopaniecki