wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Gołąb Maciej Instytut Muzykologii
2. prof. dr hab. prof. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
3. prof. dr hab. prof. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
4. prof. dr hab. prof. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
5. dr hab. Miklaszewska Joanna Instytut Muzykologii
6. dr hab. Raba Bogusław Instytut Muzykologii
7. dr Drożdżewska Agnieszka Instytut Muzykologii
8. dr Drożdżewska Agnieszka Instytut Muzykologii
9. dr Joachimiak Grzegorz Instytut Muzykologii
10. dr Losiak Robert Instytut Muzykologii
11. dr Muras Wioleta Instytut Muzykologii
12. dr Odoj Wojciech Instytut Muzykologii
13. dr Wieczorek Sławomir Instytut Muzykologii
14. dr Wieczorek Sławomir Instytut Muzykologii
15. Bindel Karolina Instytut Muzykologii
16. Gul Joanna Instytut Muzykologii
17. Wolska Magdalena Instytut Muzykologii