wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. Bindel Karolina Instytut Muzykologii
2. dr Drożdżewska Agnieszka Instytut Muzykologii
3. prof. dr hab. Gołąb Maciej Instytut Muzykologii
4. dr Joachimiak Grzegorz Instytut Muzykologii
5. dr Losiak Robert Instytut Muzykologii
6. dr hab. Miklaszewska Joanna Instytut Muzykologii
7. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
8. dr Odoj Wojciech Instytut Muzykologii
9. dr Popławska Marzanna Instytut Muzykologii
10. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
11. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
12. dr hab. Raba Bogusław Instytut Muzykologii
13. dr Wieczorek Sławomir Instytut Muzykologii
14. Wolska Magdalena Instytut Muzykologii