Studia II stopnia

Rok 1

Metodologia badań muzykologicznych 1

Współczesne style i techniki kompozytorskie

Historia kultury muzycznej Śląska

Orientacje badawcze we współczesnej antropologii
muzycznej

Historia form muzycznych

Historia teorii muzyki

Seminarium magisterskie

Konwersatorium fakultatywne

Konwersatorium fakultatywne

Metodologia badań muzykologicznych 2

Dziennikarstwo muzyczne

Konwersatorium specjalizacyjne: Minimalizm i postminimalizm w muzyce XX i XXI w

Seminarium magisterskie

Konwersatorium fakultatywne

Konwersatorium fakultatywne

Warsztat fakultatywny

Warsztat fakultatywny

Rok II

Dzieje myśli o muzyce

Życie muzyczne Wrocławia

Wykład monograficzny: Muzyka funeralna

Konwersatorium specjalizacyjne

Dydaktyka przedmiotów: „Muzyka”, „Historia muzyki” i „Wiedza o kulturze”

Seminarium magisterskie

Muzyka popularna

Opera i widowisko multimedialne w XX wieku

Konwersatorium sepcjalizacyjne: Wybrane zagadnienia z zakresu etnomuzykologii