XXVIII Forum Pedagogów

Instytut Pedagogiki
Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych
zaprasza na
ogólnopolską konferencję naukową
XXVIII Forum Pedagogów
„Kultura popularna jako przestrzeń uczenia się”
Wrocław 19-20 października 2015