XXX FORUM PEDAGOGÓW

Ogólnopolska Konferencja Naukowa XXX Forum Pedagogów
“Współczesne przestrzenie dyskursu nad edukacją”
Instytut Pedagogiki UWr 20-21.11.2017

Patronat Honorowy:
Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego
Prezydenta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza
Pod Patronatem:
JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dra hab. Adama Jezierskiego
Patronat naukowy:
Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
Organizatorzy:
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Zenon Gajdzica KNP PAN
prof. dr hab. Wiesław Jamrożek KNP PAN
prof. dr hab. Marek Konopczyński KNP PAN
prof. dr hab. Barbara Kromolicka KNP PAN
prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski KNP PAN
prof. dr. hab. Zbyszko Melosik KNP PAN
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz KNP PAN
prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz KNP PAN
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski KNP PAN
prof. UZ dr hab. Mirosław Kowalski KNP PAN
prof. dr hab. Stefania Walasek
prof. UWr. dr hab. Beata Cytowska
prof. UWr. dr hab. Witold Jakubowski
prof. UWr. dr hab. Barbara Jędrychowska
prof. UWr. dr hab. Andrzej Ładyżyński
prof. UWr. dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel-Kawy
prof. UWr. dr hab. Bernadeta Szczupał
prof. UWr. dr hab. Alicja Szerląg
prof. UWr. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek
prof. UWr. dr hab. Edyta Zierkiewicz
dr hab. Rafał Włodarczyk
przewodniczący konferencji
prof. UWr. dr hab. Wiktor Żłobicki
KOMITET ORGANIZACYJNY
dr hab. Rafał Włodarczyk
dr Jacek Gulanowski
CZŁONKINIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
dr Monika Humeniuk
dr Grażyna Lubowicka
dr Iwona Paszenda
dr Katarzyna Uzar-Szcześniak
mgr Gabriela Biel
mgr Beata Działa,
mgr Agnieszka Janik
mgr Paulina Kida