Godziny dziekańskie dla pracowników naukowo-dydaktycznych (doktorów i magistrów)

Godziny dziekańskie dla pracowników naukowo-dydaktycznych (doktorów i magistrów)
W związku wyborami przedstawicieli pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020), Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza godziny dziekańskie w dniu 24 kwietnia od godziny 13.30 do godziny 16.30 dla pracowników naukowo-dydaktycznych (doktorów i magistrów).