Uwaga studenci I roku Instytutu Pedagogiki

Studia dzienne

Data: 2.10.2018 (wtorek)

Kierunek

Godziny

Miejsce

Pedagogika – studia trzyletnie licencjackie

Pedagogika Specjalna Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

8.00 – 9.30

Aula

Pedagogika – studia dwuletnie magisterskie (dla studentów, którzy jeszcze nie studiowali w Instytucie Pedagogiki)

9.30 – 11.00

Aula

Studia zaoczne

Data: 6.10.2018 (sobota)

Kierunek

Godziny

Miejsce

Pedagogika – studia dwuletnie magisterskie po kierunkach niepedagogicznych

 

15.30 – 17.00

 

 

Aula

 

Pedagogika – studia dwuletnie magisterskie po kierunkach pedagogicznych (dla studentów, którzy jeszcze nie studiowali w Instytucie Pedagogiki)

 

Data: 7.10.2018 (niedziela)

Kierunek

 

Miejsce

Pedagogika – studia trzyletnie licencjackie

 

9.00 – 10.30

 

Aula

Pedagogika specjalna