WYBORY SPECJALNOŚCI DLA STUDENTÓW I ROKU PEDAGOGIKI STUDIÓW II STOPNIA

Ir. MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE PO KIERUNKACH NIEPEDAGOGICZNYCH I NIENAUCZYCIELSKICH

Informujemy, iż w dniu:

16.10.2018r. /WTOREK/ S. AULA GODZINA 12.00 – 13.30

ODBĘDĄ SIĘ PREZENTACJE OFEROWANYCH SPECJALNOŚCI /OD SEMESTRU II LETNIEGO/ ORAZ ZAPISY STUDENTÓW NA WYBRANE SPECJALNOŚCI.

OBECNOŚĆ STUDENTÓW OBOWIĄZKOWA

STUDENCI, KTÓRZY CHCĄ STUDIOWAĆ SPECJALNOŚĆ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZALICZENIA SPRAWDZIANU PRAKTYCZNEGO KWALIFIKUJĄCEGO NA SPECJALNOŚĆ.

SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY ODBĘDZIE SIĘ:

CZĘŚĆ PISEMNA – 10.10.2018r. /ŚRODA/ S. 21 GODZ. 10.30 – 12.00

CZĘŚĆ USTNA – 10.10.2017r. /ŚRODA/ GAB. 40A PO GODZINIE 12TEJ

KANDYDACI NA SPECJALNOŚĆ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA ZOBOWIĄZANI SĄ DO DNIA 09.10.2018R. DO GODZINY 15.00 ZAPISAĆ SIĘ NA SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY /LISTY KANDYDATÓW POD ZAŁĄCZONYM LINKIEM/

http://pedagogika.uni.wroc.pl/Instytut-Pedagogiki/Aktualnosci/Ogloszenia/I-rok-pedagogiki-2-letniej-Zapisy-na-sprawdzian-praktyczny-dla-studentow-planujacych-wybor-specjalnosci-edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYBORY SPECJALNOŚCI DLA STUDENTÓW I ROKU PEDAGOGIKI STUDIÓW II STOPNIA

Ir. MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE PO KIERUNKACH NIEPEDAGOGICZNYCH I NIENAUCZYCIELSKICH

Informujemy, iż w dniu:

14.10.2018r. S. AULA GODZINA 10.00 – 11.30

ODBĘDĄ SIĘ PREZENTACJE OFEROWANYCH SPECJALNOŚCI /OD SEMESTRU II LETNIEGO/ ORAZ ZAPISY STUDENTÓW NA WYBRANE SPECJALNOŚCI.

OBECNOŚĆ STUDENTÓW OBOWIĄZKOWA

 

STUDENCI, KTÓRZY CHCĄ STUDIOWAĆ SPECJALNOŚĆ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZALICZENIA SPRAWDZIANU PRAKTYCZNEGO KWALIFIKUJĄCEGO NA SPECJALNOŚĆ.

SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY ODBĘDZIE SIĘ:

CZĘŚĆ PISEMNA – 13.10.2018r. S. 21 GODZ. 12.00 – 13.00

CZĘŚĆ USTNA – 13.10.2018r. GAB. 40A PO GODZINIE 13TEJ

KANDYDACI NA SPECJALNOŚĆ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA ZOBOWIĄZANI SĄ DO DNIA 11.10.2018R. DO GODZINY 15.00 ZAPISAĆ SIĘ NA SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY /LISTY KANDYDATÓW POD ZAŁĄCZONYM LINKIEM/

http://pedagogika.uni.wroc.pl/Instytut-Pedagogiki/Aktualnosci/Ogloszenia/I-rok-pedagogiki-2-letniej-Zapisy-na-sprawdzian-praktyczny-dla-studentow-planujacych-wybor-specjalnosci-edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna

 

WSZELKIE PYTANIA ODNOŚNIE ZAPISÓW NA SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY PROSZĘ KIEROWAĆ DO MGR ŁUKASZA ZEMBRZUSKIEGO POK. 54 PRACOWNIA INFORMATYCZNA