Aktualności

 

Studenci I roku psychologii  /studia stacjonarne/

 

Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego /wykład +   ćwiczenia /  odbędą się we wtorek 2 października 2018 w Czytelni Biblioteki Instytutu Psychologii  /pokój 43/.

 

   grupa I   

 godz. 9:30-11:00,  (studenci, których nazwiska zaczynają się od A do Gro) 

 

  grupa II

 godz. 11:00-12:30,  (studenci, których nazwiska zaczynają się od Gru do Mał)

 

 grupa III

godz. 12:30-14.00, sala 43 (studenci, których nazwiska zaczynają się od Man do R)

 

 grupa IV

 godz. 14:00-15:30, sala 43 (studenci, których nazwiska zaczynają się od S do Ż)

 

 

Studenci I roku psychologii  /studia niestacjonarne/

 

Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego /wykład +   ćwiczenia / odbędą się we wtorek 2 października 2018 w Auli, w godzinach 15.15-16.00

 

 

 

Rezerwacja książek w Bibliotece Uniwersyteckiej od dnia 22.03.2018

Zawiadamiamy P.T. Użytkowników, że począwszy od dnia 22.03.2018 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uruchamia funkcję zdalnej rezerwacji oraz prolongaty wypożyczonych materiałów bibliotecznych, znajdujących się w lokalizacji Biblioteka Uniwersytecka.

Warunkiem rezerwacji jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego do wypożyczalni miejscowej i zalogowanie się do konta użytkownika w katalogu online.

Rezerwacja nie jest tożsama z zamówieniem, lecz oznacza wpisanie się na listę osób oczekujących na zwrot wskazanego egzemplarza.

Informację o dostępności i terminie odbioru zarezerwowanego egzemplarza użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zapisu do Biblioteki.

Prolongata wypożyczenia danego egzemplarza jest możliwa nie wcześniej niż 30 dni przed wyznaczonym terminem zwrotu.

Nie jest możliwa prolongata wypożyczenia egzemplarza, którego termin zwrotu został już przekroczony lub egzemplarz ten został zarezerwowany przez innego użytkownika – zgodnie z § 57. 4. Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Prosimy P.T. Użytkowników o aktualizację adresów e-mail w wypożyczalni miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Rezerwacja materiałów bibliotecznych krok po kroku