Aparatura EEG w laboratoriach IPs

dr Piotr Styrkowiec

Z radością informujemy, że nasz Instytut otrzymał dofinansowanie na zakup nowoczesnej aparatury do badań nad aktywnością elektryczną mózgu (EEG). Dotacja w kwocie 348 000 zł uzyskana została w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej, w ramach wniosku o "Doposażenie laboratorium Instytutu Psychologii UWr w aparaturę do zapisu, pomiaru i analizy sygnału aktywności elektrycznej mózgu (EEG) w badaniach psychologicznych", opracowanego przez dr Piotra Styrkowca, bez którego pomysłu, zapału i uporu nie zostałby on złożony.

 

Zakupiona aparatura pozwoli na wejście naszego Instytutu w nowy etap. Ułatwi prowadzenie nowoczesnych badań i projektów badawczych z zakresu neuropsychologii, w których chcemy aby uczestniczyli także nasi studenci i doktoranci.  

 

Warto jednocześnie przypomnieć, że w Instytucie Psychologii w ramach funduszy własnych zostało zakupiona w ostatnim czasie nowoczesna aparatura min. do prowadzenia badań nad wirtualną rzeczywistością, analizy akustycznej głosu czy tzw. eye - trackery. Zestaw taki, wraz z posiadanymi już Systemem Testów Wiedeńskich czy Poligrafem (powszechnie znanym jako "wykrywacz kłamstw") pozwala nam już w tej chwili stworzyć bardzo nowoczesne laboratorium do badań, z którego w najbliższym czasie będą też mogli korzystać studenci w ramach zajęć dydaktycznych. 

 

Cieszymy się i liczymy na spektakularne odkrycia naukowe!