Dni Psychologii przy IPs

19 i 20 maja w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbyła się kolejna już edycja Dni Psychologii, cyklicznego wydarzenia organizowanego z ogromnym powodzeniem przez nasze studentki i studentów zrzeszonych we wrocławskim oddziale Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii. Tegoroczne wykłady i warsztaty odbywały się pod hasłem "Unde malum? Skąd zło?" i dotyczyły szeroko rozumianej problematyki zła, osobowościowych wyznaczników skłonności do jego wyrządzania, źródeł ludzkiej agresji, związków przekonań społecznych z wrogością i krzywdzeniem innych, a także jego aspektów prawnych, profilowania przestępców, specyfiki przesłuchań sądowych i wielu innych zagadnień oscylujących wokół psychologii sądowej, psychopatologii i prawa. Wydarzenie miało na celu popularyzowanie wiedzy psychologicznej, w szczególności wśród osób nie mających z nią styczności na co dzień.

 

Na tegorocznych Dniach Psychologii nasz Instytut reprezentowały (w kolejności wystąpień): dr Agnieszka Widera - Wysoczańska "Zadania i troski biegłego psychologa w sprawach o przemoc w rodzinie", dr Bianka Lewandowska "Zaburzenia osobowości jako kategorie opisujące zło, które 'bierze się z człowieka'", dr Alina Żurek "Oparta na dowodach empirycznych ocena skuteczności przygotowania dziecka do przesłuchania", dr Katarzyna Serafińska "Czy spojrzenie może zabijać? Od stereotypizacji do wrogości i agresji" i dr Olga Bąk "Czy wiesz, gdzie czai się agresja?". Zarówno wykłady, jak i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły sporą publiczność.

 

Organizatorom serdecznie gratulujemy i wyczekujemy kolejnej edycji za rok!