Doc. dr Alina Czapiga liderką w projekcie profesjonalnego i kompleksowego zarządzania rehabilitacją

Od kilku miesięcy na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych trwają prace nad międzynarodowym projektem „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania  rehabilitacją jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce",współfinansowanego ze środków UE w ramach Działania 4.3 PO WER. Projekt prowadzony jest we współpracy z innymi uczelniami w Polsce, partnerami społecznymi PFRON, ZUS i niemiecką centralną organizacją ubezpieczeniową, a także przedstawicielami organizacji pozarządowych i pracodawcami. Jego liderką jest doc. dr Alina Czapiga, prodziekan naszego Wydziału, a ekspertkami dr Magdalena  Ślazyk - Sobol i mgr Anna Cieślik z Instytutu Psychologii.

 

Głównym celem projektu jest aktywne włączenie się w (re)organizację systemu rehabilitacji w Polsce. W początkowej fazie przy Instytucie Psychologii powołany zostanie niebawem nowy kierunek studiów podyplomowych - Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją, w ramach którego kształcone będą osoby specjalizujące się w zarządzaniu procesem rehabilitacji.

 

Z kolei w dniach 5 - 8 marca br. miał miejsce wyjazd studyjny grupy naszych pracowników do Drezna, gdzie mieści się Bavaria Klinik Kreischa, specjalistyczna, renomowana klinika dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie wizyty mogli oni poznać niemiecki system leczenia, rehabilitacji i przekwalifikowywania zawodowego osób z niepełnosprawnością nabytą w wyniku wypadku/urazu oraz wrodzoną. Przez kilka bardzo intensywnych dni mieli okazję rozmawiać o roli i zadaniach tzw. rehamenedżerów (VBG - Bezirksverwaltung Dresden), obserwować pracę tamtejszych psychologów, terapeutów, lekarzy, rehabilitantów, a przede wszystkim specjalistów organizujących proces pomocy osobom z niepełnosprawnościami, przyjrzeć się nowoczesnym metodom diagnozowania medycznego i psychologicznego, a także specyfice samej rehabilitacji i organizacji opieki nad dorosłymi oraz dziećmi z niepełnosprawnością sensoryczną, intelektualną czy psychiczną. Wizyta umożliwiła przyjrzenie się wypracowanemu przez lata w klinice bawarskiej systemowi pracy całych zespołów specjalistów, wśród których bardzo ważną rolę mają psychologowie. Efektem takiego podejścia jest systematyczne wprowadzanie na rynek pracy osób po leczeniu, rehabilitacji i uprzednim zaktywizowaniu zawodowym.

 

Więcej na temat samego projektu, także w jego wymiarze społecznym, a także uruchamianym kierunku studiów podyplomowych przeczytać można w rozmowie z doc. dr Aliną Czapigą pod tym linkiem: https://uni.wroc.pl/2018/04/11/alina-czapiga-nie-chcemy-izolowac-tylko-aktywizowac/

 

Gratulujemy wspaniałej inicjatywy i trzymamy kciuki za powodzenie projektu!
(zdjęcie p. Dominika Hull)