Dr Piotr Styrkowiec laureatem w SONACIE Narodowego Centrum Nauki

Z wielką radością informujemy, że dr Piotr Styrkowiec z naszego Instytutu otrzymał 365 000 zł na realizację projektu badawczego pod tytułem "Badanie procesów poznawczych związanych z interakcją pomiędzy ruchami gałek ocznych a ruchami ręką wykonywanymi w odpowiedzi na statyczne lub dynamiczne bodźce wizualne". Finansowanie przyznane zostało w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu SONATA 13 organizowanego przez Narodowego Centrum Nauki.

 

Projekt osadzony jest klasycznie i głęboko w psychologii poznawczej, a w jego streszczeniu czytamy: "Jest zasługą psychologii poznawczej, że rozumiemy coraz więcej z tego, co dzieje się w tak zwanej 'czarnej skrzynce', jak określali umysł ludzki przedstawiciele behawioryzmu (...). Co ciekawe, aby wyjaśnić jakie procesy poznawcze zachodzą w połączeniu bodziec - reakcja, psychologia poznawcza wykorzystuje pomysłowo zaprojektowane eksperymenty behawioralne. Dzięki takim badaniom udało się już odkryć i wyjaśnić procesy poznawcze jakie leżą u podłoża relacji między bodźcem wizualnym a reakcją na ten bodziec w postaci akcji motorycznej wykonywanej ręką. Wiele kwestii pozostaje jednak wciąż niewyjaśnionych".

 

"Do tej pory badacze problemu koncentrowali się głównie na statycznych bodźcach wizualnych,  ale w związku z tym, że ruch jest istotnym czynnikiem w przetwarzaniu informacji z modalności wzrokowej (...)", to właśnie on jest głównym przedmiotem zainteresowania autora projektu. Całość niewątpliwie uatrakcyjnia fakt, iż "badania zostaną przeprowadzone przy pomocy (...) eksperymentów behawioralnych" i będą miały charakter tzw. badań eyetrackingowych.

 

Cieszymy się, gratulujemy, życzymy niesłabnącej energii oraz spektakularnych wyników!