Dr hab. Ryszard Poprawa jako ekspert dla Sądu Okręgowego

ryszard poprawa

Nasi pracownicy nierzadko zapraszani są jako eksperci do współpracy z organami oraz instytucjami użyteczności i zaufania publicznego. W piątek 23 marca w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, na specjalne zaproszenie, wykład wygłosił dr hab. Ryszard Poprawa z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Spotkanie przebiegało pod hasłem “Stres i radzenie sobie z nim – uwarunkowania, przebieg i skutki”, a uczestniczyli w nim aplikanci kuratorscy apelacji wrocławskiej. Podczas prelekcji dr hab. Poprawa przybliżył przyszłym kuratorom problematykę stresu, który nieodłącznie wiąże się z ich codzienną pracą. Wskazał m.in. na właściwe dopasowanie jednostki do wymagań pracy kuratora, specyficzne dla tego zawodu zagrożenia, mechanizmy wypalenia zawodowego jako konsekwencji niedopasowania pracownika do przeciążających wymagań pracy i jej niewłaściwej organizacji oraz sposoby radzenia sobie ze stresem i konkretne możliwości przeciwdziałania jego negatywnym skutkom.

 

Cieszymy się i życzymy dalszych owocnych kolaboracji!