IPs partnerem w programie profesjonalnej rehabilitacji

Z końcem października ruszył projekt profesjonalnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jego liderem jest PFRON czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś partnerami ZUS, cztery polskie uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet Wrocławski oraz Niemiecki Zakład Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego DGUV. Całość otrzymała finansowanie ze środków Unii Europejskiej na ponad 6 milionów złotych i potrwa dwa lata.

 

"Projekt (...) ma doprowadzić do wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych niezdolnością do pracy poprzez podniesienie efektywności rehabilitacji. W tym celu opracowany został specjalny model kształcenia i program studiów podyplomowych kształtujących kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją" - czytamy na stronie internetowej PFRON'u.

 

"Wszelkie działania na rzecz kompleksowej rehabilitacji zwiększają szanse na pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym. Dzięki takim projektom (...) wygrywają wszyscy - wygrywa osoba niepełnosprawna, ponieważ może być w znacznym stopniu samodzielna. Wygrywa rodzina, która dzięki systemowym rozwiązaniom nie jest pozostawiona sama sobie. Wreszcie wygrywa państwo, które zyskuje aktywnego i kompetentnego pracownika" - mówi o projekcie p. o. Prezesa Zarządu PFRON.

 

Kierownikiem projektu ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego jest prof. Przemysław Wiszewski, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, od strony merytorycznej prace nadzoruje doc. dr Alina Czapiga, Prodziekan ds. Dydaktycznych i Socjalnych, a ekspertkami w projekcie są dr Magdalena Ślazyk - Sobol i mgr Anna Cieślik z naszego Instytutu. Zadaniem Zespołu ds. Modelu Kształcenia, w którym obie pracują, jest uruchomienie studiów podyplomowych Menadżer ds. Rehabilitacji oraz opracowanie szczegółowego modelu kształcenia w ramach nowo otwartego kierunku.

 

Gratulujemy udanych negocjacji i życzymy pomyślnego zakończenia prac nad projektem!