IPs współorganizatorem V Szkoły Wiosennej Psychologii Ewolucyjnej

 

W dniach 4 - 6 maja w Głuchołazach, pod hasłem "Między kulturą a ewolucją", odbyła się V już z kolei edycja Szkoły Wiosennej Psychologii Ewolucyjnej, cyklicznego wydarzenia edukacyjnego o charakterze interdyscyplinarnym, zaadresowanego do studentek, studentów, doktorantek i doktorantów ośrodków akademickich z całej Polski. Misją Szkoły jest wspieranie i rozwijanie młodych badaczek i badaczy oraz popularyzacja perspektywy ewolucyjnej w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania. Pełni ona również rolę platformy integracyjnej, która pozwala na nawiązanie współpracy między uczestnikami i zaproszonymi naukowcami.

 

W trakcie tegorocznej edycji Szkoły przeprowadzone zostały wykłady i warsztaty, rozwijające wiedzę i umiejętności akademickie. Instytut Psychologii reprezentowali dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr z wykładem "Dlaczego ewolucjoniści powinni badać zjawiska kulturowe", dr Agnieszka Sorokowska, która poprowadziła warsztat "Kreatywne wymyślanie tematów badawczych" oraz oboje - jako współautorzy warsztatu "Tworzenie projektów badawczych w praktyce". W Szkole zajęcia poprowadzili również: prof. dr hab. Jan Cieciuch, prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek i dr Martin Lang. Uczestniczki i uczestnicy zajęć prezentowali przygotowane przez siebie projekty badawcze, a następnie dyskutowali o nich z prowadzącymi.

 

Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Bezpośrednio w jego organizację zaangażowani byli dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr, mgr Agata Groyecka i mgr Michał Misiak.

 

Wszystkim zaangażowanym w Szkołę serdecznie gratulujemy i życzymy mocy organizacyjnych na przyszłoroczną edycję!

 

1

2

 

4

5

7

8