IPs z grantem na międzynarodową współpracę strategiczną

Z radością informujemy, że nasz Instytut rozpoczął współpracę w ramach europejskiego programu finansowania "Strategischen Fördertopf Internationalisierung" przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, którego celem jest umiędzynarodowienie programu nauczania, badań oraz podnoszenie rangi uczelni na arenie światowej. Przyznawane w ramach programu granty przeznaczone są na rozwój strategicznej współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, King's Collage w Londynie oraz sąsiednimi regionami wiedzy - uczelniami praskimi i wrocławskimi. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnie z Centrum Węchu i Smaku przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, otrzymał finansowanie w wysokości 19 844 Euro.

 

Kierowniczką projektu ze strony polskiej jest dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu (przy wsparciu i zaangażowaniu dr hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr),  ze strony niemieckiej natomiast projektem kieruje prof. Thomas Hummel. Merytorycznie projekt obejmuje przede wszystkim badania nad funkcjonowaniem społecznym i poznawczym anosmików, czyli osób, które utraciły węch. W ramach grantu planowane jest zorganizowanie szkoły letniej w Dreźnie, cyklu seminariów i wykładów gościnnych oraz spotkań popularnonaukowych w celu umiędzynarodowienia kadry obu jednostek naukowych i popularyzacji wyników badań. Przewidywane jest również stworzenie ustrukturyzowanego programu wymiany doświadczeń poprzez wizyty bilateralne oraz program mentoringowy dla asystentów badawczych, zatrudnionych w poszczególnych ośrodkach.

 

Serdecznie gratulujemy, trzymamy kciuki i wypatrujemy z niecierpliwością interesujących inicjatyw i gości!

 

źródło zdjęcia: Wikipedia