Krzyż zasługi dla prof. Bożeny Jandy - Dębek

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. Bożena Janda - Dębek prof. UWr, kierująca od wielu lat Zakładem Psychologii Ogólnej w naszym Instytucie, została 15 listopada tego roku odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.  

Krzyż Zasługi jest cywilnym oznaczeniem państwowym, nadawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wyjątkowe zasługi dla państwa lub obywateli. W wypadku Pani Profesor został on przyznany za długoletnią pracę naukowo - dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Instytutu Psychologii i Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Serdecznie gratulujemy!