Nasi pracownicy w MINIATURZE Narodowego Centrum Nauki

Jesteśmy dumni, że kolejne projekty badawcze naszych pracowników uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1, ogłoszonego w ubiegłym roku przez Narodowe Centrum Nauki. Środki na badania otrzymali (w kolejności alfabetycznej): dr Marcin Czub za projekt badawczy "Porównanie skuteczności bodźców dotykowych i wzrokowych jako dystraktorów od bólu krótkotrwałego", dr Katarzyna Durniat za projekt "Trafność kryterialna polskiego kwestionariusza SDM do pomiaru mobbingu" oraz dr Joanna Piskorz za projekt "Wpływ poznawczej dystrakcji na percepcję bólu".

 

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia podczas prowadzenia badań!