Nasi pracownicy w programie Erasmus Plus Staff Mobility for Teaching

W dniach 16 - 20 kwietnia tego roku dr Jolanta Kowal i dr Alicja Keplinger z Zakładu Psychologii Osobowości naszego Instytutu przeprowadziły kilkudniowy cykl wykładów na uniwersytetach w Czechach, ściślej mówiąc na Wydziale Pedagogicznym i w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz na Wydziale Zarządzania w Newton College (najwyżej oceniany w ciągu ostatnich czterech lat prywatny uniwersytet w Czechach). Wyjazd został zorganizowany i sfinansowany  w ramach programu Erasmus Plus Staff Mobility for Teachnig, skierowanego do m. in. wykładowców, chcących rozwijać swoje umiejętności akademickie na uniwersytetach w całej Europie.

 

W ramach wyjazdu dr Jolanta Kowal prezentowała wyniki swoich badań oraz własne narzędzia badawcze, służące do diagnozy kompetencji pracowniczych w procesie rozwoju kapitału ludzkiego, ich aspekty psychospołeczne, etyczne i metodologiczne. Szczególne miejsce poświęciła analizom wpływu mobbingu na wypalenie zawodowe pracowników z obszaru wiedzy oraz problematyce metod kulturowej adaptacji i konstrukcji narzędzi badawczych. Dr Alicja Keplinger prezentowała z kolei problematykę psychospołecznych aspektów zachowań organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu tworzenia narzędzi służących do badania zachowań produktywnych. Omówiła również wyniki badań dotyczących organizacyjnych zachowań obywatelskich oraz  zachowań kontrproduktywnych, zwłaszcza mobbingu i wypalenia zawodowego.

 

Gratulujemy inicjatywy i życzymy dalszych kształcących doświadczeń!