PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI W IPS

Z satysfakcją informujemy, iż decyzją Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2017 roku, w naszym Instytucie utworzona została nowa jednostka o charakterze dydaktyczno - badawczym - Zakład Psychologii Twórczości. Prace Zakładu ruszają z dniem 1 grudnia.

 

Kierownikiem zakładu Psychologii Twórczości został dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr, doświadczony badacz twórczości o międzynarodowej sławie i ogromnym dorobku naukowym. Jest autorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących problematyki twórczości, członkiem rad redakcyjnych znaczących czasopism poświęconych psychologii twórczości, a także zastępcą redaktora naczelnego "Journal of Creative Behavior", najstarszego i niezwykle prestiżowego czasopisma naukowego poświęconego badaniom nad twórczością oraz laureatem wielu nagród, m. in. nagrody Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej czy tygodnika "Polityka".

 

Cieszymy się i trzymamy kciuki na przyszłość!