Studentki IPs w projekcie z zakresu neurochirurgii

Nasze studentki i studenci co roku uczestniczą w ramach zajęć obejmujących projekty studenckie w niezwykle ciekawych, rozwijających, a często również niecodziennych doświadczeniach badawczych. 25 stycznia tego roku w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu odbyło się spotkanie podsumowujące studencki projekt "Neurochirurgiczna i psychologiczna ocena funkcjonowania pacjentów z wodogłowiem", realizowany przez studentki trzeciego roku (w kolejności alfabetycznej: Boral Izabela, Borowiec Magdalena, Bronowicka Justyna, Bugaj Irmina, Czeglik Patrycja, Figura Bernadetta, Gawlik Małgorzata, Janczak Anna, Markiewicz Karolina, Pawlak Katarzyna, Sirko Marta, Stępniak Adrianna, Stupak Agata, Szopa Anna, Szulc Magdalena, Tkacz Anna, Wolaszek Klaudia), pod kierunkiem doc. dr Aliny Czapigi z Zakładu Psychologii Rozwoju naszego Instytutu. W trakcie projektu analizowały one funkcjonowanie poznawcze osób starszych, m. in. chorych somatycznie, z problemami neurologicznymi, zdrowo starzejących się i z podejrzeniem wodogłowia normotensyjnego. Uczestniczyły też w procedurach kwalifikacji psychologicznej pacjentów do zabiegów chirurgicznych. Głównym celem zajęć było umożliwienie lepszego przyjrzenia się procesom diagnozy medyczno - psychologicznej oraz różnym formom współpracy psychologów z lekarzami.

 

W ramach spotkania kończącego projekt wykład wygłosił dr hab. nauk med. Bogdan Czapiga, neurochirurg. Omówił on medyczny aspekt wodogłowia normotensyjnego oraz zaprezentował wyniki badań neuroobrazowych, będące efektem pracy interdyscyplinarnego zespołu badawczego. Szczególnie interesujące okazały się krótkie filmy, ukazujące zdumiewającą poprawę w funkcjonowaniu poznawczym i ruchowym pacjentów po założeniu im zastawek komorowo - otrzewnowych.  Wykład dopełnił pracę studenckiego zespołu badawczego i stał się inspiracją dla naszych studentek.