UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA W ORATORIUM MARIANUM

W środę 11 października w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50 - lecia Instytutu Psychologii. Zebrali się na niej nasi byli i obecni pracownicy, doktoranci, studenci, a także wielu znamienitych gości w różny sposób związanych z Instytutem.

 

Podczas dwugodzinnej uroczystości wysłuchaliśmy wystąpienia Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. Przemysława Wiszewskiego, z ust którego padło bardzo wiele słów uznania dla naszego Instytutu, a także życzenia sukcesów na przyszłość. W kolejności głos zabrała Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych doc. dr Alina Czapiga, która sięgnęła do bogatej historii Instytutu Psychologii, przybliżyła sylwetki oraz dorobek naukowy osób do tej pory z nim związanych. Przemawiał też Dyrektor naszego Instytutu dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr, podsumowując dotychczasową działalność Instytutu i wyrażając nadzieję na następne lata tak owocnej (współ)pracy całej naszej instytutowej społeczności.

 

Po części oficjalnej, zgromadzeni mieli okazję uczestniczyć w wykładzie nowego pracownika Instytutu Psychologii dr hab. Macieja Karwowskiego prof. UWr, zatytułowanym "Kreatywność w edukacji – sytuacja podwyższonego ryzyka". Brawa na zakończenie były gromkie, z powodzeniem uznać więc można całą uroczystość za pomyślną i całkiem dobrze wieńczącą tegoroczne obchody Jubileuszu Instytutu Psychologii.