Zbiórka zaczytanych w IPs

Instytut Psychologii stał się w tym roku jednym z oficjalnych miejsc zbiórki w ogólnopolskiej akcji zbierania książek do bibliotek szpitalnych "Zaczytani". W naszym Instytucie akcja zainicjowana została przez Pracownię dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców, prowadzoną pod okiem dr Doroty Chmielewskiej - Łuczak, która przez dwa tygodnie między 27 kwietnia a 20 maja zebrała dwa ogromne pudła książek dla dorosłych, młodzieży i najmłodszych czytelników. Książki zostały posegregowane i przewiezione do docelowych placówek.

W imieniu Pracowni serdecznie dziękujemy wszystkim, studentom i kadrze, którzy oddali swoje książki!