Pracownie

Pracownia Metod Bada} Psychologicznych


Pracownia Komputerowa


W Pracowni działają trzy zespoły studentów IV i V roku psychologii, kształcących się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i zdobywających wykształcenie kliniczne. Prowadzą oni nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla młodzieży i osób dorosłych przeżywających trudne momenty życiowe. Realizują także warsztaty psychoedukacyjne oraz konferencje naukowe.