Dziekanat

ul.Szewska 48, 50-139 Wrocław


Kierownik Dziekanatu, tel: 71 3432 855
mgr Renata Majak 
renata.majak@uwr.edu.pl

Z-ca Kierownika Dziekanatu, tel: 71 3432 855
mgr Aleksandra Kuryłek 
aleksandra.kurylek@uwr.edu.pl


Dziekanat Studiów Stacjonarnych, tel: 71 3752 223, 71 3752 736, 71 3752 993, 695651804 

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-15.30

środa:

nieczynne

czwartek, piątek:

9:00-12.30

mgr Aleksandra Kuryłek 
aleksandra.kurylek@uwr.edu.pl
psychologia, historia 2-letnie, Erasmus, Archiwium Prac Dyplomowych, MOST
mgr Danuta Malicka
danuta.malicka@uwr.edu.pl
historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia, militarioznawstwo studia stacjonarne
Elżbieta Skraburska
elzbieta.skraburska@uwr.edu.pl
pedagogika 3-letnia 
mgr Elżbieta Dedich
elzbieta.dedich@uwr.edu.pl
pedagogika 2-letnia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, historia w przestrzeni publicznej,  Interdyscyplinarne Studia Europejskie
mgr Katarzyna Kopka
katarzyna.kopka@uwr.edu.pl
rekrutacja, dyplomy, dziedzictwo kultury materialnej


Dziekanat Studiów Niestacjonarnych, tel: 71 3752 274, 695656139

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-15.30

środa:

nieczynne

czwartek, piątek:

9:00-12.30

mgr Danuta Grychowska
danuta.grychowska@uwr.edu.pl
psychologia
Wioletta Milczarek
wioletta.milczarek@uwr.edu.pl
pedagogika 2-letnia niestacjonarne, pedagogika 3-letnia niestacjonarne, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie, Archiwium Prac Dyplomowych
Artur Boba 
artur.boba@uwr.edu.pl
archeologia, etnologia, historia niestacjonarna, historia sztuki niestacjonarna, historia 3-letnia stacjonarna, European Cultures


Dziekanat Studiów Doktoranckich, tel: 71 3752 557  

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-15.30

środa:

nieczynne

czwartek, piątek:

9:00-12.30

mgr Małgorzata Wicik 
malgorzata.wicik@uwr.edu.pl


Obsługa Kolegiów Szkoły Doktorskiej, tel: 71 3752 274  

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-15.30

środa:

nieczynne

czwartek, piątek:

9:00-12.30

Artur Boba 
artur.boba@uwr.edu.pl


Dziekanat Spraw Socjalnych, tel: 71 3752 974 

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-15.30

środa:

nieczynne

czwartek, piątek:

9:00-12.30

mgr inż. Agata Tomaszewska (tel. 695655761)
agata.tomaszewska@uwr.edu.pl
archeologia, kulturoznawstwo, muzykologia, interdyscyplinarne studia europejskie, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, historia w przestrzeni publicznej, historia studia stacjonarne, historia sztuki studia stacjonarne, pedagogika studia stacjonarne

mgr Anna Michalska (tel. 695655642)
anna.michalska2@uwr.edu.pl
psychologia, dziedzictwo kultury materialnej, etnologia i antropologia kulturowa, militarioznawstwo, pedagogika specjalna, historia studia niestacjonarne, historia sztuki studia wieczorowe, pedagogika studia niestacjonarne 


Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych, tel: 71 375 28 36

Paweł Bandura
pawel.bandura@uwr.edu.pl

Sekcja finansowa - zamówienia publiczne, subwencja, tel: 71 3752 831

mgr Dariusz Nowak 
dariusz.nowak@uwr.edu.pl

Sekcja finansowa - projekty i granty, tel: 695 653 948

mgr Oskar Skubisz 
oskar.skubisz@uwr.edu.pl


Informatycy: tel: 71 3752 992

Damian Grzegorczyk 
damian.grzegorczyk@uwr.edu.pl
Maciej Kryś 
maciej.krys@uwr.edu.pl