Ogłoszenia


09.10.2018

Przypominamy, że w dniu 5 listopada 2018 r. upływa termin składania wniosków o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych z przyznaniem od miesiąca listopada. W celu uniknięcia kolejek prosimy o niepozostawianie składania wniosków na ostatnie dni. Informujemy, że cały czas można składać w/w wnioski.


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych czynny w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 w następujących terminach


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że podpisywanie umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych i odbioru legitymacji dla pierwszego roku w roku akad. 2018/2019 odbędzie się w dniach :


Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkursy na ...


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że podpisywanie umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych i odbiór innych dokumentów oraz legitymacji dla studentów pierwszego roku w roku akad. 2018/2019 odbędzie się w dniach:


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że podpisywanie umów o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych i odbioru legitymacji dla pierwszego roku w roku akad. 2018/2019 odbędzie się w dniach:
Na zajęcia z wychowania fizycznego będzie można zapisywać się na stronie https://zapisy.uni.wroc.pl/ w terminach...


Dziekanat studiów doktoranckich informuje,że można przedłużać legitymacje na r.a. 2018/2019


List of classes for the European Cultures BA program in 2018/2019


Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i doktorantów


Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w załączeniu przesyła informację na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2018/19


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.