Procedury i działania

1. Ewaluacja zajęć dydaktycznych przez studentów.
2. Hospitacje zajęć dydaktycznych.
3. Monitorowanie przebiegu egzaminów kursowych i dyplomowych.
4. Procedura egzaminu dyplomowego.
5. Kontakty z interesariuszami zewnętrznymi z otoczenia społeczno-gospodarczego.