Informacje dla studentów

W związku wyborami przedstawicieli pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020), Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza godziny dziekańskie w dniu 25 kwietnia od godziny 13.30 do godziny 16.30 dla pracowników naukowo-dydaktycznych (doktorów i magistrów).


W związku z nieprzewidywaną zmianą planu zajęć wprowadzoną Komunikatem Rektora z dnia 29.03.2018 r., Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza godziny dziekańskie w dniu 4 kwietnia od godziny 9.00 do godziny 18.00 dla studentów studiów stacjonarnych.


KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim