Informacje dla studentów

Z powodu choroby dr Katarzyna Majbroda odwołuje swoje zajęcia i konsultacje w dniach 16.01 i 18.01.2018.


W dniu 15.01.2018 r. konsultacje dr. Michała Mokrzana nie odbędą się


Uprzejmie informujemy, że Dziekan WNHiP prof. dr hab. Przemysław Wiszewski w dniu 22 grudnia 2017 roku od godziny 12.00 ogłasza godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem studentów studiów angielskojęzycznych).