Program nauczania

 

UWAGA!

Studentów I roku studiów licencjackich obowiązuje zrealizowanie 60 godzin zajęć z Wychowania Fizycznego w semestrach od II do V.
Studentów II i III roku studiów licencjackich obowiązuje zrealizowanie jedynie 30 godzin zajęć z Wychowania Fizycznego w semestrach od II do V.
Wychowanie Fizyczne nie obowiązuje studentów studiów magisterskich.