Ogłoszenia

W Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego dostępna jest książka będąca efektem realizowanego w naszej katedrze projektu "Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki"


Do 16 kwietnia trwa nabór referatów do paneli w ramach konferencji Anthropological Perspectives on Global Challenges. Wśród paneli jest też panel organizowany przez dr. Michała Mokrzana (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr Martę Songin-Mokrzan (Uniwersytet Łódzki).


Do 15 czerwca można przysyłać propozycje wystąpień na konferencję EASA Network for the Anthropology of Gender and Sexuality (NAGS) "Is Gender Dangerous? Unravelling anti-gender and anti-migrant movements and reflecting on the current challenges of doing research on gender", która odbędzie się między 19 a 20 września w Instytucie Antropologii Społecznej i Kulturowej Vrije Universiteit Amsterdam


Od 3 maja br. w naszej Katedrze gości dr Lívia Šavelková z Katedry Antropologii Społecznej i Kulturowej Uniwersytetu w Pardubicach. W najbliższym tygodniu - 6 maja (poniedziałek) od godziny 10.45 i 8 maja (środa) od godziny 16 zapraszamy na wykłady dr. Šavelkovej oraz projekcje filmów poświęconych poświęconych grze lacrosse w kontekstach międzykulturowych.


Przypominany o trwającym do 15 lutego naborze propozycji referatów do otwartych paneli na inter-kongres IUAES, który odbędzie się między 27 a 31 sierpnia br. w Poznaniu. Wśród paneli jest też panel organizowany przez dr hab. Monikę Baer (Uniwersytet Wrocławski) oraz prof. dr Anikę Keinz (Europa-Universität Viadrina). Szczegóły poniżej.


12.07.2018

Publikujemy wyniki rekrutacji (listę kandydatów do przyjęcia na I rok studiów oraz listę rankingową kandydatów na I rok studiów) na kierunek etnologia i antropologia kulturowa (I stopień, studia stacjonarne):


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


Miło nam ogłosić, że kolejna edycja Ethnology without borders odbędzie się w listopadzie br. we Wrocławiu. We are pleased to announce that the next edition of Ethnology without borders will take place in November this year in Wroclaw.


Gratulujemy naszej doktorantce Celinie Strzeleckiej otrzymania grantu na realizację projektu w ramach konkursu PRELUDIUM 14 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt nosi nazwę "Aranżowanie temporalności: kulturowe praktyki zarządzania czasem", zaś jego opiekunem naukowym jest pracownik naszej katedry dr Michał Mokrzan.


30.12.2018

Zapraszamy do lektury nowego numeru Zeszytów Etnologii Wrocławskiej.


ul. Szewska 50/51 50-139 Wroclaw Sekretariat tel: (71) 375 26 84 fax: (71) 343 05 53 keak@uwr.edu.pl anna.husak@uwr.edu.pl


1 grudnia 2017 roku w Muzeum Etnograficznym, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu


Książka Moniki Baer dostępna na www.academia.edu


30 października minęła 8 rocznica śmierci Claude'a Lévi-Straussa. Z tej okazji przypominamy specjalny numer Zeszytów Etnologii Wrocławskiej poświęcony myśli papieża strukturalizmu


Polecamy artykuł Christiana Meyera, Felixa Girke i Michała Mokrzana poświęcony retorycznej teorii kultury, który ukazał się w Oxford Bibliographies in Anthropology:


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, na swym 91 Walnym Zjeździe, odbywającym się z okazji jubileuszu 120-lecia działalności we Lwowie, mieście założenia, pragnie wyrazić stanowisko w kwestii będącej od początku przedmiotem poczynań badawczych i oświatowych jego członków – relacji między ludźmi. Dekady naszej działalności i doświadczeń nakazują nam zabranie zdecydowanego głosu w tej sprawie.