Postępowania habilitacyjne

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Plichty w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika


Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Szyndler w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o sztuce


Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Lecha Marka w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie archeologia


Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Gralaka w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie archeologia


Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Rafała Włodarczyka w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika