Zatrudnienia i awanse

Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Edukacji i Wychowania w Instytucie Psychologii


w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na WNHiP UWr