dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
poniedziałek 12.00-13.00 wtorek 10.30-11.30 pokój 103 A
Sztuka średniowieczna w Europie, szczególnie okresu gotyku. Rzeźba i malarstwo, a także architektura wraz z kontekstem historycznym i ideowym. Sztuka sepulkralna doby średniowiecza. Sztuka na Śląsku od XIII do pocz. XIX wieku. Sztuka cysterska na Śląsku (szczególnie Trzebnica). Dzieje i kultura Dzierżoniowa.