dr hab. Andrzej Kozieł prof. nadzw. UWr

mail: andrzej.koziel@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 22 26
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
czwartek 12.30-13.30 piątek 10.30-11.30 pokój 411