Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w sali 207: wtorki 12.30-13.30, środy 10.30-11.30.
Sztuka kościelna XIX i XX wieku. Rynek sztuki kościelnej i dewocjonaliów. Dawna reklama. Kalwarie i inne założenia pielgrzymkowe. Naśladownictwa Groty Lurdzkiej. Malarstwo i rzeźba XIX i I połowy XX wieku. Komputerowa dokumentacja zabytków.