dr Joanna Lubos-Kozieł

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
poniedziałek 11.00-12.00 piątek 11.00-12.00 pokój 207
Sztuka kościelna XIX i XX wieku. Kalwarie i inne założenia pielgrzymkowe. Naśladownictwa Groty Lurdzkiej. Malarstwo i rzeźba XIX i I połowy XX wieku. Komputerowa dokumentacja zabytków.