dr hab. Piotr Oszczanowski prof. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
urlop naukowy do 30.06.2019 r.
• śląska rzeźba renesansowa, manierystyczna i wczesnobarokowa • sztuka czasów panowania cesarza Rudolfa II (1576–1612) • nowożytna sztuka niderlandzka • nowożytny rysunek i grafika • nowożytne złotnictwo śląskie • ikonografia religijna i polityczna w sztuce doby nowożytnej • muzealnictwo