dr Sylwia Świsłocka-Karwot

mail: sylwia.swislocka-karwot@uwr.edu.pl
tel. 71/375-26-83
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
urlop naukowy do 30.09.2019 r.
Sztuka nowoczesna, sztuka XX w. po zjawiska aktualne.