2019

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 16 stycznia 2019 r.:

Uchwała nr 1/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Agnieszce Janik
Uchwała nr 1a/2019 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Janik
Uchwała nr 2/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Chyła
Uchwała nr 2a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Anny Chyła
Uchwała nr 3/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Patrycji Kaszubskiej-Dziergas
Uchwała nr 3a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Patrycji Kaszubskiej-Dziergas
Uchwała nr 4/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorksim Pani mgr Anny Miszteli
Uchwała nr 4a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorksim Pani mgr Anny Miszteli
Uchwała nr 5/2019 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Magdaleny Liszki
Uchwała nr 6/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Aliny Żurek
Uchwała nr 7/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pana dr. Jarosława Klebaniuka
Uchwała nr 8/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Kamili Madeii-Bień
Uchwała nr 9/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Diany Gulińskiej-Grzeluszko
Uchwała nr 10/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pana dr. Jacka Gulanowskiego
Uchwała nr 11/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Elżbiety Jezierskiej Wiejak
Uchwała nr 12/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Beaty Maj
Uchwała nr 13/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Emilii Olejnik-Krupy
Uchwała nr 14/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pani dr Jolanty Kędzior
Uchwała nr 15/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy Pana dr. Mirosława Marczyka
Uchwała nr 16/2019 w sprawie przyznania prof. dr. hab. Włodzimierzowi Sulieji Nagrody Prezesa Rady Ministrów
Uchwała nr 17/2019 w sprawie upoważnienia pracowników Instytutu Pedagogiki do prowadzenia wykładów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
Uchwała nr 18/2019 w sprawie upoważnienia pracowników Instytutu Psychologii do prowadzenia wykładów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
Uchwała nr 19/2019 w sprawie zatrudnienia w Instytucie Pedagogiki w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
Uchwała nr 20/2019 w sprawie zatrudnienia w Instytucie Psychologii w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
Uchwała nr 21/2019 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19 grudnia 2018 roku.

 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 13 lutego 2019 r.:

Uchwała nr 22/2019 w sprawie zasad podziału śrdoków pozabudżetowych stanowiących przychody Wydziału w 2019 roku
Uchwała nr 23/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Arkadiuszowi Urbankowi
Uchwała nr 24/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr Annie Juszkiewicz
Uchwała nr 25/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr Albertowi Miściorakowi
Uchwała nr 26/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu dr Tomaszowi Brzozowskiemu
Uchwała nr 27/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Eweliny Piecuch
Uchwała nr 27a/2019 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani mgr Eweliny Piecuch
Uchwała nr 28/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Krystynie Kamińskiej
Uchwała nr 28a/2019 w sprawie określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Krystyny Kamińskiej
Uchwała nr 28b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pani Krystyny Kamińskiej
Uchwała nr 28c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pani Krystyny Kamińskiej
Uchwała nr 29/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana Jacka Szymali
Uchwała nr 29a/2019 w sprawie określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pana Jacka Szymali
Uchwała nr 29b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pana Jacka Szymali
Uchwała nr 29c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pana Jacka Szymali
Uchwała nr 30/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Agaty Witkowskiej
Uchwała nr 30a/2019 w sprawie określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani Agaty Witkowskiej
Uchwała nr 30b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pani Agaty Witkowskiej
Uchwała nr 30c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pani Agaty Witkowskiej
Uchwała nr 30d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktroskim Pani Agaty Witkowskiej
Uchwała nr 31/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego Pani Marty Kopec
Uchwała nr 31a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani Marty Kopec
Uchwała nr 31b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pani Marty Kopec
Uchwała nr 31c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pani Marty Kopec
Uchwała nr 31d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktroskim Pani Marty Kopec
Uchwała nr 32/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pana Szymona Wołocha
Uchwała nr 32a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pana Szymona Wołocha
Uchwała nr 32b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pana Szymona Wołocha
Uchwała nr 32c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pana Szymona Wołocha
Uchwała nr 32d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktroskim Pana Szymona Wołocha
Uchwała nr 33/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora Pani Magdaleny Wolskiej
Uchwała nr 33a/2019 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich Pani Magdaleny Wolskiej
Uchwała nr 33b/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktroskim Pani Magdaleny Wolskiej
Uchwała nr 33c/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktroskim Pani Magdaleny Wolskiej
Uchwała nr 33d/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w przewodzie doktroskim Pani Magdaleny Wolskiej
Uchwała nr 34/2019 w sprawie awansu dr. hab. Tomasza Płonki na stanowisko profesora nadzywczajnego
Uchwała nr 35/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy dr Jolanty Lipińskiej-Lokś
Uchwała nr 36/2019 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów dla mgr Magdy Witeskiej
Uchwała nr 37/2019 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów dla mgr Sylwii Bokuniewicz
Uchwała nr 38/2019 w sprawie zatwierdzenia indywidualnego programu studiów dla mgr Kingi Trzmielewskiej
Uchwała nr 39/2019 w sprawie zamknięcia specjalności Archeologia czasów nowożytnych i najnowszych. Archeologia sądowa
Uchwała nr 40/2019 w sprawie zatwierdzenia zajęć do wyboru na kierunku European Cultures
Uchwała nr 41/2019 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr. Krzysztofowi Siwkowi
Uchwała nr 42/2019 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu mgr Kamili Froń
Uchwała nr 43/2019 w sprawie zatrudnienia dr. hab, Gyorgya Lengeyela
Uchwała nr 44/2019 w sprawie zatrudnienia w Instytucie Historyzcnym
Uchwała nr 45/2019 w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej
Uchwała nr 46/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady w dniu 16 stycznia 2019 roku.