Zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2019 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2018/2019 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2019 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2018/2019 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2018 Dotyczy terminów obron prac licencjackich i magisterskich na WNHP w roku akademickim 2018/2019

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2018 wprowadzające Regulamin Lokalnych Sieci Komputerowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2018 w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na WNHP

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2018 w sprawie liczby osób uczestniczących w różnych formach zajęć dydaktycznych, od roku akademickiego 2018/2019

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2018 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2017/2018 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2018 wprowadzające Regulamin Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej krajowego stażu studenckiego w ramach projektu „DOBRE STAŻE – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych”

application/pdf Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2018/3 Regulamin Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej krajowego stażu studenckiego w ramach projektu „DOBRE STAŻE – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych”

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2018/2 dotyczące zamieszczania prac pracowników, doktorantów i studentów Wydziału w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

application/msword Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2018/2 Umowa licencyjna dla autora

application/msword Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 2018/2 Umowa licencyjna dla wydawcy

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2018/1 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2017/2018 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 12/2017 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych od roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/12

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 11/2017 zmieniające Zarządzenie nr 6/2014 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2015/2016 oraz w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2015/2016.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/11

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 10/2017 w sprawie liczby osób uczestniczących w różnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2017/2018

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2017 w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na WNHP w roku akademickim 2017/2018

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2017 w sprawie projektowania i uruchamiania nowych kierunków studiów, specjalności oraz zmian w programach kształcenia.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2017 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2016/2017 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2017 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych od roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i  Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/6

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2017 w sprawie szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich od roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/5

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2017 w sprawie polityki wydawniczej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/4

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2017 w sprawie regulaminu praktyk objętych planem studiów i programem kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/3

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2017 w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2017 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2016/2017 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 12/2016 w sprawie organizacji i zaliczania praktyk przewidzianych planem oraz programem kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2016/12

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 11/2016 w sprawie zasad krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń i powierzchni w obiektach Wydziału.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2016/11

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 2016/11

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 10/2016 w sprawie harmonogramu składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) z dnia 30 października 2016 roku

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2016 w sprawie ustanowienia: Systemu Weryfikacji Efektów Kształcenia

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2016 w sprawie kompetencji Prodziekanów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2016 w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na WNHP w roku akademickim 2016/2017

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2016 w sprawie powołania Sekcji Finansowej w ramach Dziekanatu

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2016 w sprawie obiegu dokumentów i dowodów księgowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2016 w sprawie ustaleń Rady Wydziału dotyczących Regulaminu Studiów obowiązującego w Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2012/2013.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2016 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2015/2016 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2016 w sprawie harmonogramu obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sesji zimowej 2015/2016

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2016 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2015/2016 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2015 w sprawie terminarzu obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2015/2016

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2015 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2014/2015 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2015 w sprawie: Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/msword Załącznik do Zarządzenia Dziekana Nr 2015/7

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2015 w sprawie regulaminu zajęć fakultatywnych prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych metodą tutoringu

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2015 w sprawie odwołania zarządzenia Dziekana nr 3/2013 z dnia 18.11.2013 r.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2015 w sprawie harmonogramu składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2015 w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny merytorycznej wykonania zadań badawczych realizowanych w ramach badań statutowych jednostek badawczych.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2015 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2015 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2014/2015 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 10/2014 w sprawie uznawania przedmiotów zrealizowanych w innych uczelniach studentom starającym się o przeniesienie na Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2014 w sprawie uruchomienia kursów dokształcających w roku akademickim 2014/2015 w jednostkach Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2014 w sprawie terminarzu obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2014/2015.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2014 w sprawie ustalenia liczby osób uczestniczących w różnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2014 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich i obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2015/2016.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2014 w sprawie określenia wartości współczynników podobieństwa badanych prac licencjackich/magisterskich i rozpraw doktorskich, których przekroczenie może wskazywać na naruszenie praw autorskich.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2014 określające zasady wyboru zajęć dydaktycznych (wykładów) z oferty udostępnionej dla studentów wszystkich kierunków studiów (tryb stacjonarny i niestacjonarny) prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2014/2015

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2014 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2014 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2013/2014 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2014 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2013/2014 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2013 W celu zapewnienia właściwych warunków realizacji projektów finansowanych z środków pozyskiwanych w drodze konkursów zewnętrznych, określa się następujące warunki podziału środków przekazywanych do dyspozycji Dziekana z narzutu kosztów pośrednich projektu realizowanego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2013 określające terminarz obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2013/2014

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2013 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2012/2013 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2012 określające terminarz obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2012/2013

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2012 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2012/2013 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2012 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2011/2012 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2011 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2011/2012 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2011 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2010/2011 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2011 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2010/2011 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2011 wprowadzające podział zadań i kompetencji związanych z obsługą Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.