Uroczysta immatrykulacja

immatrykulacja_2

W dniach 28 i 29 września, w sali Oratorium Marianum w Gmachu Głównym Uniwersytetu odbyły się uroczyste immatrykulacje studentów naszego Wydziału. Wykłady otwierające rok akademicki na Wydziale przedstawili dr hab. Alicja Senejko (Instytut Psychologii), dr hab. Paweł Klint (Instytut Historyczny), dr hab. Jacek Schindler (Instytut Kulturoznawstwa) i dr hab. Rafał Włodarczyk (Instytut Pedagogiki). Treść wykładów będzie systematycznie publikowana w Biuletynie WNHiP.

Ceremonie otwierał Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Poniżej fragmenty jego przywitania naszych nowych członków Wydziału, pełna treść w Biuletynie nr 10 (7/2017).

Szanowny Panie Rektorze, Państwo Prodziekani, Dyrektorzy, Wykładowcy naszego Wydziału, a przede wszystkim Wy, drodzy – już prawie! – Studenci.

Rozpoczynając nowy etap życia, podejmując decyzje oceniane jako istotne dla naszej przyszłości zadajemy sobie pytanie - czy nasz wybór jest słuszny? Czy uda nam się dzięki niemu osiągnąć zakładane cele? Każdy z Was przyszedł tu z własną wizją otaczającego świata i swojego w nim miejsca. Każdy ma nieco inne pragnienia, a w związku z tym i oczekiwania wobec nas, wobec Uniwersytetu.

(...)

Ale nie miejcie złudzeń – w tym dynamicznie zmieniającym się świecie nie można się zatrzymać, powiedzieć sobie: wiem wystarczająco, umiem dość. (...) Nie ma więc wyjścia – przed Wami uczenie się przez całe życie, bo tylko edukacja pozwoli Wam się rozwijać i współpracować z umykającym światem. A studia mają Wam pozwolić odnaleźć w sobie to, co najcenniejsze: Wasze talenty, Waszą drogę w życiu.

(...)

Archeolodzy, etnologowie, historycy, historycy sztuki, kulturoznawcy, muzykolodzy – wszyscy staniecie przed wielkim problemem spotkania z Innym. Z kulturami i ludźmi, którzy są Wam i większości Waszego otoczenia obcy. To Wy będziecie musieli stać się głosem obcych – tych żyjących wokół nas i tych zmarłych, w których dziedzictwie żyjemy i dzięki którym jesteśmy sobą. To niezwykła odpowiedzialność. Dzięki Wam otoczenie może otworzyć się na człowieczeństwo w pełnym jego zróżnicowaniu. (...) Ale to wielkie zadanie to także wielka odpowiedzialność etyczna. My, ludzie Akademii, nie możemy poddać się presji jakiejkolwiek strony sporów politycznych i ideologicznych. Mówimy tak, tak – nie, nie i bierzemy odpowiedzialność za nasze słowa. (...) Jeśli tego nie zrobimy, sprzeniewierzymy się tym, którzy są najbardziej bezbronni – zmarłym i obcym, których świat pokazujemy.

Nie mniejsza odpowiedzialność spoczywa na pedagogach i psychologach. Uczenie się jest dziś wyzwaniem, któremu każdy musi starać się sprostać. To Wy będziecie musieli uczyć (...). Dorosłych, nastolatków, ludzi przekraczających granice prawa i menedżerów zarządzających zespołami ludzkimi – ich wszystkich musicie uczyć, jak powinni nauczyć się życia we wspólnocie, jak dotrzeć do harmonii współpracy z innymi, jak przełamać opory, otworzyć się na innych, by zamiast walczyć o dominację – swą energię poświęcić na budowanie wspólnego świata. (...) W dobie niepokojów i narastających konfliktów ogromna odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy mają nam wszystkim pomóc zrozumieć samych siebie. Psycholog nie jest psychiatrą i nie zastąpi go, ale może i powinien pomóc

każdemu wejrzeć w głąb siebie. A co najważniejsze, poprzez wspieranie empatii – wspierać rozumienie otaczających nas sióstr i braci w humanizmie.

Bo takich właśnie absolwentów pragniemy – humanistów. I nie chodzi tu o dziedziny i dyscypliny wiedzy. Rzecz idzie o wyższą stawkę – o człowieka, który stoi w centrum naszego zainteresowania, w pełni jego uwikłań w życie, w rozkwicie jego emocji i relacji z otoczeniem. Gra toczy się o życie, które chcemy wspierać szukając o nim prawdy. (...) Powtórzę to jeszcze raz – naszym wspólnym celem jest dążenie do Prawdy, takiej, jaką człowiek może osiągnąć swoim rozumem. Nic więcej – ale też nigdy nic mniej.

(...)

Prawda da Wam siłę, jej szukanie i doznawanie stanie się fundamentem, który pozostanie niezachwiany na przekór wszystkim i wszystkiemu. To on utrzyma Was wyprostowanymi w czasach zmian, burz i krzyku.

Nie dajcie się zwieść – to w poszukiwaniu prawdy tkwi prawdziwe piękno i moc ludzkiej kondycji!

Zatem, jeśli jesteście gotowi wspólnie z nami dźwigać ten – było nie było słodki – ciężar: zapraszamy!

immatrykulacja_3